Heeft uw kind bijles nodig? Neem snel contact op! Wij bieden bijles, cito training en huiswerkbegeleiding in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht!

Het rekenonderwijs

Het rekenonderwijs: veel kinderen op de basisschool vinden het leuk, andere kinderen vinden het daarentegen verschrikkelijk. Dit heeft natuurlijk met een aantal factoren te maken. Enerzijds heeft het ene kind namelijk meer aanleg voor rekenen dan het andere kind. Wanneer iemand ergens aanleg voor heeft, is het evident dat hij of zij het automatisch ook een stuk leuker gaat vinden. Daartegenover staat: als een kind ergens geen aanleg voor heeft, is de kans groot dat hij of zij er een hekel aan gaat krijgen en er daardoor steeds slechter in wordt.

Dit is duidelijk aan te tonen met een vergelijkbaar voorbeeld, namelijk het vak begrijpend lezen. Stel dat een leerling niet goed is in begrijpend lezen op de basisschool. Daardoor bestaat de kans dat hij of zij lager voortgezet onderwijs gaat genieten dan een kind die wel goed is in begrijpend lezen op de basisschool. Het gevolg is dat het kind dat lager voortgezet onderwijs gaat genieten ook teksten van een lager niveau als lesstof toegereikt zal krijgen. Het kind dat een hoger niveau van voortgezet onderwijs geniet, zal echter moeilijkere teksten tot zijn beschikking hebben. Het gevolg is dat het kind dat goed is in begrijpend lezen steeds beter wordt, en het kind dat lager voortgezet onderwijs geniet minder snel vooruit zal gaan. Daardoor ontstaat een steeds grotere kloof tussen de twee kinderen. Natuurlijk is het niet erg dat er verschillen in niveau zijn, maar het is wel belangrijk dat elk kind van een uitstekende kwaliteit onderwijs kan genieten.

Hulp met rekenen

Dit geldt dus ook met betrekking tot het rekenonderwijs. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie is namelijk gebleken dat het rekenonderwijs op de basisscholen van een ondermaats niveau is. Hulp met rekenen is daarom belangrijk. Hoe eerder daarmee begonnen wordt, hoe beter dit is voor de algemene onderwijstoekomst van het kind. Niet alleen omdat er anders grote kloven tussen kinderen kunnen ontstaan, maar ook omdat kinderen sneller kennis oppikken wanneer ze jonger zijn. Bovendien: als een kind goede basiskennis heeft, zal hij of zij deze kennis ook niet snel verleren. Het is dus een uitstekend fundament voor de toekomst.

Bijles rekenen

Wij van Kennispoint kunnen uw kind helpen met bijles rekenen. Bijles kan gemakkelijk bij ons worden aangevraagd. Hulp met rekenen is zeer relevant voor kinderen die er moeite mee hebben. Vaak is er in het onderwijs geen individuele aandacht voor een kind, waardoor ze snel kunnen achterlopen. Zeker met rekenen is dat natuurlijk erg pijnlijk. Niet alleen voor de resultaten van uw kind, maar ook voor zijn zelfvertrouwen en dergelijke. Om die reden bieden wij bijvoorbeeld privélessen aan. Door een ervaren docent wordt uw kind dan op een goede manier bij de hand genomen. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld rekenlessen te volgen met een kleinere groep.

Heeft u interesse om uw kind zijn rekenvaardigheden naar een hoger niveau te tillen? Dan kunt u zich aanmelden via deze link: www.kennispoint.nl/aanmelden/aanmelden-als-leerling. Ook voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen!

Relevante links:

https://www.onderwijsadvies.nl/diensten/primair-onderwijs/rekenen/

https://www.cps.nl/advies-basisonderwijs

https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/scholing/primair-onderwijs